Dank zij de prima geluidsisolatie, geen autostradelawaai meer!

Vanhoudt Francis en Karine